Webinar: praktische tips voor
 AVG-compliance 

Woensdag 18 april | 10:00 - 11:00 uur

Bij veel organisaties staat 25 mei 2018 rood omcirkeld in de agenda. Vanaf die datum gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving stelt nieuwe, strenge eisen aan de omgang met persoonsgegevens en vraagt bovendien een passend beveiligingsniveau. Voldoen aan deze eisen is niet alleen een kwestie van ‘goed fatsoen’ of ‘imagobescherming’, maar simpelweg een harde wettelijke vereiste.

Toch zijn niet alle regels en voorschriften helder. Zo vraagt de AVG om de bescherming van persoonsgegevens met ‘passende technische en organisatorische maatregelen’. Maar wat zijn dat precies? En hoe doe je dat? Hoe kun je met praktische maatregelen ‘quick wins’ behalen? In het webinar geven we een concreet stappenplan en handige tips voor en behalen en behouden van een solide beveiligings- en complianceniveau.

Inschrijven voor het webinar kan via het webformulier en is geheel gratis.

Sprekers:

Bart Schultink, Sr. Security Consultant 

Nandenie Moenielal, Sr. Security Consultant

Inschrijven AVG webinar

Over DearBytes

DearBytes is opgericht in 2001 en gevestigd in Den Haag en Beverwijk. Vanuit ons Security Operations Center, beveiligen wij onze klanten al jaren succesvol tegen digitale dreigingen. Een groeiend aantal klanten rekent dag en nacht op de deskundigheid van onze medewerkers. Zij beschermen onder andere organisaties in de zorg, finance, industrie en overheid tegen cybercriminelen. Sinds 2017 is DearBytes onderdeel van KPN.